fbpx Redactor/a i traductor/a de continguts didàctics - SANT CUGAT DEL VALLÈS | Cálamo y Cran
Inicio » Redactor/a i traductor/a de continguts didàctics - SANT CUGAT DEL VALLÈS

Què valorarem, sobretot, de tu?

Que siguis una persona sistemàtica i exhaustiva en l’atenció al detall ortogràfic, gramatical i estilístic.
Que tinguis excel·lents habilitats de redacció i comunicació.
Que tinguis experiència similar o en el sector.
Que siguis una persona dinàmica i proactiva en la resolució de reptes.
Que estiguis graduat/da o llicenciat/da en filologia, traducció i interpretació o similar.
Que tinguis un nivell nadiu de redacció i correcció en les llengües: català, castellà i anglès.
Que dominis les eines TIC, a nivell usuari.
Que mostris una alta motivació per aprendre i entendre la nostra línia didàctica.