Inicio » PROFESSORA VOLUNTARIA PER A CURS DE CASTELLÀ PER A DONES MIGRADES - BARCELONA

Dona, amb bon nivell de la llengua a ensenyar, empàtica i respectuosa amb les diferències culturals.
IMPORTANT SABER TREBALLAR EN EQUIP JA QUE PER A CADA GRUP CLASSE ES COMPTA AMB UN EQUIP DE VOLUNTARIS QUE HI TREBALLA.
COM A PROJECTE NO DEMANEM UNA FORMACIÓ PREVIA EN RELACIÓ AL VOLUNTARIAT PEOR ES VALORA MOLT POSITIVAMENT LA TINÈNCIA O LA PARTICPACIÓ EN FORMACIONS D’ENSENYAMENT DE CASTELLÀ A PERSONES ADULTES (DELE). 
TREBALLEM AMB PERSONES D’ORIGENS SOCIOCULTURALS MOLT DIVERSOS. ÉS IMPORTANT SER RESPECTUÓS AMB L’ENTORN I SER CONSCIENTS DE LES REALITATS SOCIALS PROPERES A L’ENTITAT I AL PROJECTE.