fbpx Corrector de textos en català i en castellà - BARCELONA | Cálamo y Cran
Inicio » Corrector de textos en català i en castellà - BARCELONA

A dâctilos necessitem un lingüista de català i castellà. Busquem una persona amb experiència en la correcció de textos, en la revisió de traduccions automàtiques i en l'

edició d'originals. Sobretot, però, busquem una persona que faci equip.

REQUISITOS MÍNIMOS

Els requisits que demanem són els següents :

1) Experiència professional de corrector de castellà i de català

2) Experiència en la revisió de traduccions automàtiques

3) Titulació universitària en Filologia Hispànica, en Filologia Catalana o en Traducció i Interpretació

4) Experiència editorial

5) Llengua materna : castellà i català

6) Bon domini de Microsoft Word i d'altres eines ofimàtiques

A més, valorarem :

1) Capacitat de correcció i traducció en altres idiomes, especialment, en anglès

2) Domini de programes informàtics aplicats a l'edició : InDesign, etc.

3) Coneixement de llenguatges informàtics : XML, HTML5, LaTeX, etc.

4) Experiència en sistemes de gestió de continguts : WordPress, XWiki, etc.

Aquestes seran les funcions que caldrà desenvolupar :

1) Revisió de la qualitat de les correccions i traduccions de col·laboradors externs

2) Realització de correccions d'estil de textos en català i en castellà

3) Realització de traduccions CAT> CAS i CAS>